ХИМИЙН ХОЛБОО I - Sisi Нэвтрэх- thetford rv жорлон цэвэрлэх химийн бодисын тойм ,Химийн холбоо(i) •Химийн холбооны ангилал Ионыхолбоо Ковалент холбоо Металлын холбоо •Химийн холбооны үндсэн параметрүүд •Õèìèéí õîëáîîíû òóõàé îéëãîëò, ò¿¿íèé ìºí …Химийн холбоо (II)Химийн холбоо(ii) •ханасан чанар •бүхэл чанар •чиглэлт чанар •туйлт чанар Химийн холбооны шинж чанар •молекулын тогтмол найрлага, бүтэц •бодисын химийн шинж чанарХимийн хорт болон аюултай бодис by Bayarsaikhan Janchiv ...

Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн Үндэсний зөвлөл, Байгаль орчин ...

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp

Лекц №1 Атомын бүтэц, Химийн холбоо - Google Slides

Химийн алтан үе гэдэг. Үелэх систем зохиогдож,Бутлеровын органик бодисын байгуулалтын онол, Аррениусын электролит диссоциацын онол, цацоаг идэвхит чанар.

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp

Химийн хортой болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ

ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ: Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ нь төслийн үйл ажиллагаанаас болон төсөл хэрэгжих явцад үүсэж болох осол, аюулын үед ялгарах химийн бодисоос хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ...

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp

Монгол Улсын химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээ ...

Химийн хорт болон аюултай бодис түүний хэрэглээний зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хяналтыг чангатгах, хэрэглэгчдийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх шаардлага улам бүр …

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ХАДГАЛАЛТ, …

ХХАА-ны мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори дээр ашиглахгүй болсон идэмхий натри (NaOH) -0.5 тн хорт бодисын ангилалд ордог, агаар устай урвалж ордог химийн бодисыг дээвэр нь онгорхой агуулахад ууршилт явагдах, агаар ...

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС

Химийн хорт болон аюóлтай боäисын боäлого, зохицóóлалтын асóóäлаар мэргэжлийн санал, äүгнэлт гаргах зөвлөлийн бүрэлäэхүүн 225 Химийн хорт болон аюóлтай боäисын боäлого,

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp

Лекц №2 Гетероген тэнцвэр, Химийн кинетик - Google Slides

Химийн нэгдлийн үүсэхийн Гиббсын стандарт энерги нь бүтээгдэхүүн бодисын гиббсын энергийн нийлбэрээс анхны бодисуудын гиббсын эгергийн нийлбэрийг хассантай тэнцүү.

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp

“Химийн хорт бодисын эрсдэл” ном хэвлэгдэв

Мөн химийн хорт бодисын эрсдэлийг үнэлэх арга зүй, аргачлал, эрсдэлийг бууруулах боломжуудыг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулахад шинэ бүтээгдэхүүн ашиглах, нэвтрүүлэх боломжийг тусгахыг ...

Нийлүүлэгчтэй холбоо бариарай  WhatsApp